06 21 58 78 87maya@mayamediation.nl

Mediation bij arbeidsconflicten

Maar liefst één op de vier ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict of arbeidsgeschil. Dit kost niet alleen geld, maar ook veel tijd en veroorzaakt ook nog eens frustratie en stress. Een mediator kan u helpen het conflict op te lossen op een voor beide partijen prettige manier.

Waarom mediation bij arbeidsconflicten

Een arbeidsconflict verstoort de werkverhoudingen en veroorzaakt daardoor, zelfs als het nog niet is geresulteerd in ziekteverzuim, al wel effectiviteitverlies. Als de relatie zover verstoord is dat de werknemer zich ziek meldt, stijgen niet alleen de kosten, maar neemt ook de spanning tussen werkgever en werknemer sterk toe. De kans op snel en volledig herstel van het dienstverband neemt af naar mate het conflict langer speelt.

Mogelijke situaties

Met mediation kunt u een verstoorde relatie weer normaliseren, waardoor er weer wederzijds begrip ontstaat. In een (aantal) gesprek(ken), onder leiding van een mediator, praten de partijen alles goed uit en zoeken ze samen een manier om de arbeidsrelatie constructief voort te zetten.

Een andere mogelijke situatie is dat beide partijen na een aantal gesprekken concluderen dat ze niet samen verder willen. Ook dan is mediation zinvol. De mediator helpt dan bij de besprekingen van de voorwaarden rondom het uit elkaar gaan. Zo komen partijen tot een vaststellingsovereenkomst die voor iedereen prettig voelt. Op deze manier gaat u als werkgever en werknemer op een nette manier uit elkaar, zonder dat de kantonrechter of het UWV er aan te pas komt.

Effectiviteit

Mediation is in bijna 90% van de arbeidsconflicten succesvol. Natuurlijk kost dit ook geld, maar de meeste conflicten zijn in twee à drie gesprekken op te lossen en die kosten zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld langdurig ziekteverzuim. Bovendien scheelt dit alle betrokken partijen veel stress en imagoschade.

Meer weten of kennismaken?

Bel of mail mij gerust via 06-21 58 78 87 of maya@mayamediation.nl als u meer wilt weten over mediation in uw specifieke situatie.

Direct contact opnemen? Bel 06-21 58 78 87 of stuur een e-mail aan maya@mayamediation.nl. Contact

MfN Registermediator, gespecialiseerd in:
arbeidsverhoudingen, zakelijke geschillen en onderwijsgeschillen.

Maya Mediation
Copyright 2021 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations