Van strijd via belangen naar een oplossing voor alle partijen

Met Maya Mediation.

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Daarnaast kun je bij mij terecht voor

Intervisie voor bedrijven

Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk met als doel het eigen en gezamenlijke functioneren te verbeteren. Met mijn intervisiebegeleiding geef ik je team de tools om zelf samen casu te analyseren en ervan te leren. Dat vergt leren hoe het werkt en samen oefenen en daar begeleid ik ze in.

Intervisie voor mediators

Als intervisiebegeleider voor mediators begeleid ik intervisiegesprekken tussen mediators die in hun vak willen groeien. In regelmatige sessies bespreken we casu waar de deelnemers in hun praktijk tegenaan zijn gelopen en trekken hier lessen uit. We analyseren de situatie en geven feedback op de gevolgde strategie. Alles met doel om te leren en het de volgende keer beter te doen.

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Van conflict naar win-winsituatie

Wist je dat één op de vier ziekmeldingen het gevolg is van arbeidsconflicten of arbeidsgeschillen? Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 15% van de bruto loonkosten opgaat aan arbeidsconflicten.

Dat kan anders!

Door op tijd in te grijpen en te kiezen voor mediation, krijg je beide partijen aan tafel vóórdat de situatie echt escaleert. Samen komen we tot de kern van het probleem en gaan we op zoek naar een toekomst waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Mediation is in bijna 90% van de gevallen succesvol en voorkomt daarmee veel kosten in de vorm van productiviteitsverlies, ziekteverzuim en ontslagvergoedingen.

Wanneer je kiest voor mediation houd je zelf de regie. Samen gaan we op zoek naar een oplossing die iedereen past. In tegenstelling tot een rechter, die je een oordeel oplegt. Eén waar misschien geen van de partijen gelukkig mee is. Maar waar je dan dus niet meer onderuit kunt.

Kies jij ervoor om een (opkomend) conflict op te lossen met mediation? Neem dan contact op om een vrijblijvende kennismaking in te plannen.