Ervaringen

Ik werk sinds 2016 als zelfstandig mediator en heb door de jaren heen heel veel gesprekken begeleidt. Hieronder zie je een greep uit de reacties die ik daarover heb ontvangen.

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Anoniem

Vanaf het eerste intake gesprek tot de mailwisseling, het telefonisch contact en het daadwerkelijke mediation gesprek aan toe was Maya heel neutraal in haar opstelling en to the point qua uitleg m.b.t. wat er verwacht werd van beide partijen. Dankzij haar professionele begeleiding, maar tevens haar zeer menselijke benadering richting beide partijen, is het mediation traject voor alle betrokkenen tot een goed einde gekomen. We kunnen terugkijken op een fijne samenwerking. 

Anoniem

Langs deze weg wil ik je hartelijk danken voor je geduld en begeleiding tijdens het mediationtraject. Het heeft mij richting gegeven in mijn zoektocht naar herstel tijdens een moeilijke en ongrijpbare periode in mijn leven. Mede dankzij jouw adviezen en doortastendheid is het mij, met ondersteuning van mijn coach, gelukt om op eigen kracht de draad weer op te pakken en op zoek te gaan naar een nieuw perspectief buiten de organisatie.  Een spoor 2 traject is mij en werkgever daardoor bespaard gebleven.

Nogmaals dank en het allerbeste voor de toekomst gewenst

Anoniem

Al vond ik een mediationtraject spannend en wist niet wat ik kon verwachten, Maya heeft mij gerust kunnen stellen waar dat nodig was. Ze stelde meelevende en kritische vragen waar ik soms even met m’n neus op de feiten werd gedrukt, maar wat veel verheldering gaf. Ze was onbevooroordeelt, rationeel én tegelijkertijd een warme persoonlijkheid wat ik erg prettig vond in deze, hoe dan ook, lastige periode.

Ik ben blij dat ik dit traject bij jou heb mogen doen, heel erg bedankt Maya!

Anoniem

Maya is een deskundige mediator en heeft kennis van verschillende gebieden die ze gericht kan inzetten gedurende gesprekken. Verder is Maya een flexibel en open persoon. Ze durft de kritische vragen te stellen om verder te komen in het proces. Het was prettig om met Maya samen te werken.

Wilma

Ik heb de gesprekken bij jou in eerste instantie als zeer zwaar ervaren, maar door jou rustige uitstraling en de juiste vraagstelling aan beide partijen werd alles kalmer en helderder. Ik kan nu weer gaan opbouwen. Dank je wel voor je betrokkenheid en openheid.

Elzerieke

Vooral Maya's balans tussen enerzijds het proces helpen verdiepen en anderzijds af en toe begrenzen of pauzeren vond ik erg krachtig. Ik heb haar ervaren als een mediator die niet alleen haar vak goed verstaat, maar ook een prettige, uitnodigende persoonlijkheid bezit, hetgeen bevorderlijk is voor een zo soepel mogelijk verloop van het mediationproces. Hartelijk dank daarvoor!

Sem

Ik wil graag mijn oprechte waardering uitspreken voor de goede mediationervaring die ik bij Maya heb gehad, en ik ben buitengewoon dankbaar voor de rol die zij heeft gespeeld. Vanaf het allereerste moment was het duidelijk dat deze professional een uitzonderlijk niveau van respect en betrokkenheid aan de dag legde.

Maya toonde een diepgaand begrip voor de complexiteit van mijn situatie en nam de tijd om mijn perspectief volledig te begrijpen. Het was opmerkelijk hoe goed ze erin slaagde om dit begrip uit te breiden naar de andere partij, waardoor er een sfeer van wederzijds respect en openheid ontstond. Het was duidelijk dat ze erop gebrand was om ervoor te zorgen dat beide partijen gehoord werden en dat hun belangen serieus werden genomen.

Een van de meest waardevolle eigenschappen van Maya was haar vermogen om te luisteren. Ze gaf me het gevoel dat ik echt gehoord werd, zonder enige vorm van oordeel of vooringenomenheid. Ze nam de tijd om dieper in te gaan op mijn zorgen en emoties, en ze hielp me om ze op een constructieve manier te uiten. Dit gaf me het vertrouwen dat mijn stem werd gehoord en dat er ruimte was voor een eerlijke en evenwichtige dialoog.

Bovendien was Maya onverschrokken als het ging om het optreden wanneer dat nodig was. Ze stond stevig in haar schoenen en had de moed om knelpunten aan te pakken en gevoelige kwesties te bespreken. Haar doortastendheid leidde tot het overwinnen van obstakels en het vinden van haalbare oplossingen. Ze slaagde erin om een evenwicht te bewaren tussen het bewaken van de harmonie en het nemen van beslissende stappen om vooruitgang te boeken.

Ik kan met volle overtuiging zeggen dat Maya een uitstekende professional is die uitblinkt in haar vakgebied. Haar respectvolle benadering, luisterend oor en vastberaden optreden maken haar tot een waardevolle en effectieve mediator. Als u op zoek bent naar een deskundige die u kan begeleiden doorheen een conflict en u wilt helpen bij het vinden van een bevredigende oplossing, dan raad ik haar ten zeerste aan.

Anoniem

Dag Maya,
Hierbij deel ik mijn ervaring met jou als mediator:
Wat mij bijgebleven is, is de allereerste vraag die je ons stelde: hoe zou je de cultuur binnen jullie organisatie willen omschrijven? Deze vraag legde mijns inziens goed bloot waar een belangrijk deel van het probleem lag waardoor we vrij snel tot de kern van de zaak door konden dringen.
Je hebt het proces begeleid zonder oordeel, was helder in je communicatie, vriendelijk en stelde goede vragen. Hoewel ook een pijnlijk proces met afscheid nemen tot gevolg, konden we mede door jouw begeleiding dit proces op een respectvolle en integere manier doen.

Anko

Beste Maya,
In mijn ervaring met jou zou ik vooral het persoonlijke aspect willen benadrukken. Inhoudelijk en procesmatig had ik de zaak wel aardig helder denk ik. De meerwaarde van de mediation zat hem voor mij vooral in het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Ik had de indruk dat jij haar fijn in de gaten had wat er speelde.We haden niet altijd even veel woorden nodig. Je bent gemakkelijk benaderbaar. Ik heb het als erg prettig ervaren dat jij geen negen tot vijf mentaliteit hebt. Dat maakt dat de client het gevoel krijgt dat hij en zijn casus er werkelijk toe doen.Verder heb ik steun ervaren op een aantal kritieke momenten.Gelukkig, en belangrijk ,: we hebben ook nog kunnen lachen.
Maya ik wil je hartelijk bedanken voor de geboden bijstand in een voor mij lastige periode.

Tanja

Beste mevrouw Toneva,

Ik wil u danken voor de prettige mediation.

Voor mij voelde de mediation uitermate veilig. U hebt als er als sterke gespreksleider voor gezorgd dat elke deelnemer in alle rust en met respect voor elkaar zijn verhaal kon doen.

Nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor.

Monique

Ik heb Maya leren kennen als een zeer warme prettige persoonlijkheid bij wie ik me snel op mijn gemak voelde en bij wie ik mijn verhaal kon doen.

Ik voelde mij gehoord en gesteund, maar op de nodige momenten heeft ze me ook een spiegel voorgehouden.

In het mediationtraject met de werkgever hebben alle partijen zijn/haar woordje kunnen doen en zocht ze naar mogelijkheden waar alle partijen

een goed gevoel aan over hebben gehouden. Ze was daarbij professioneel, rechtvaardig en begripvol.

Voor mij was het een traject met een lach en een traan, maar waar ik zeker een goed gevoel aan heb overgehouden.

Nogmaals bedankt Maya!

APS

Gelukkig is het mediationtraject afgelopen.  Dat is de conclusie die ik trek na, voor mij, een aantal emotionele maanden. Zoals je weet was ik diegene die het niet nodig vond dat we een officieel mediationtraject nodig hadden, na alle gesprekken bleek echter het tegenovergestelde.

Ik ben jou als mediator maar zeker als mens erg gaan waarderen en ben blij dat juist jij onze mediator was (misschien is elke mediator zo. Maar die indruk heb ik niet)

Je kon alles to de point samenvatten, pakte me aan als het nodig was maar ik kon ook altijd bij je terecht als ik het niet meer zag zitten.

Onze gesprekken gaven me dan weer moed en wat nog belangrijker was: ze gaven me het gevoel dat ik de mogelijkheid had om voor mezelf op te komen.

Bedankt!

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Maya-Mediation-Mediation-Prediation

Prediation®

Bij Prediation® gaat het over voorkomen dat je in de toekomst mediation nodig hebt. Prediation® is een methode waarbij je met een nieuwe samenwerkingspartner (of werknemer) uitgebreid het gesprek aangaat en meningen over te verwachten scenario`s bespreekt en afspreekt hoe je daar mee om wilt gaan. Dit leidt tot een gedeelde visie en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van jullie onderlinge samenwerking. Bovendien voorkom je zo conflicten omdat meningen toch uiteen blijken te liggen.

Daarnaast kun je bij mij terecht voor

Intervisie voor bedrijven

Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk met als doel het eigen en gezamenlijke functioneren te verbeteren. Met mijn intervisiebegeleiding geef ik je team de tools om zelf samen casu te analyseren en ervan te leren. Dat vergt leren hoe het werkt en samen oefenen en daar begeleid ik ze in.

Intervisie voor mediators

Als intervisiebegeleider voor mediators begeleid ik intervisiegesprekken tussen mediators die in hun vak willen groeien. In regelmatige sessies bespreken we casu waar de deelnemers in hun praktijk tegenaan zijn gelopen en trekken hier lessen uit. We analyseren de situatie en geven feedback op de gevolgde strategie. Alles met doel om te leren en het de volgende keer beter te doen.