Mediation bij arbeidsconflicten

Van strijd via belangen naar een oplossing voor alle partijen

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Wat is arbeidsmediation?

Bij mediation werken de betrokken partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke derde partij, zelf aan een oplossing. Er komt geen rechter bij kijken en er wordt niks gerechtelijk afgedwongen. Beide partijen beloven vooraf actief mee te doen. En de samen overeengekomen oplossing wordt aan het eind van het traject in een overeenkomst beschreven en vervolgens door alle partijen ondertekend. De beide partijen hebben en houden dus gedurende het hele proces zelf de controle.

Arbeidsmediation is een vorm van conflictoplossing voor problemen binnen een bedrijf of organisatie. Het kan hier gaan om problemen tussen werkgever en werknemer, maar ook tussen werknemers onderling. Als mediator help ik de communicatie tussen beide partijen te herstellen.

Ik leg geen beslissing op, maar help om tot de kern van het probleem te komen. Ik begeleid de gesprekken en help de betrokken partijen om zelf na te denken over een geschikte oplossing die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Wanneer wordt besloten om de samenwerking te beëindigen, sluiten vaak advocaten van beide partijen aan de mediationgesprekken om alles juridisch in goede banen te leiden. Ik houd dan als mediator wel de leiding, maar de advocaten kunnen hun cliënten zo direct inhoudelijk adviseren waardoor we snel kunnen schakelen.

Wist je dat één op de vier ziekmeldingen het gevolg is van een arbeidsconflict? Dat kost je als organisatie niet alleen geld, maar ook veel tijd. Daarnaast zorgt het voor veel frustratie en stress. Mediation kan helpen om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden waardoor er weer stappen vooruit gezet kunnen worden.

Wanneer kies je voor arbeidsmediation?

Arbeidsmediation is toepasbaar in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer de cultuur binnen een bedrijf is veranderd en een werknemer hier moeite mee heeft. Of wanneer het bedrijf een transitie maakt naar een andere manier van werken en werknemers op een andere manier met elkaar moeten omgaan en daarin vastlopen. Misschien wijzigen de arbeidsvoorwaarden of zijn er veranderingen in het functioneren van iemand binnen het bedrijf.

Arbeidsmediation is erg breed. Vaak wordt het ingezet bij verzuim. Ziek melden is namelijk de eerste reactie van veel mensen die te maken hebben met een arbeidsconflict.

Mijn rol als arbeidsmediator

Tijdens een arbeidsmediationtraject zorg ik ervoor dat de partijen bijeenkomen en met elkaar in gesprek gaan. Dat doe ik door de belangen van de verschillende partijen helder te krijgen. In één of meerdere gesprekken help ik om tot de kern van het conflict te komen. Ook begeleid ik de weg naar een oplossing om de arbeidsrelatie constructief voort te zetten.

Mijn rol als mediator is niet juridisch, maar dankzij mijn juridische achtergrond kan ik wel het juridische kader van de verschillende oplossingen bespreken. Dat doe ik nooit in een adviserende rol, ik begeleid de gesprekken en motiveer de partijen om tot een oplossing te komen die voor iedereen goed voelt.

Soms resulteert arbeidsmediation in het herstellen van de relatie en het bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Maar soms komen partijen ook tot de conclusie dat de arbeidsrelatie het beste beëindigd kan worden. Ook daar kan ik de nodige begeleiding in bieden. Als mediator help ik bij de besprekingen over het beëindigen van de samenwerking. Ook kan ik helpen met het opstellen van de bijbehorende voorwaarden. Zo komen we samen tot een vaststellingsovereenkomst waarbij alle partijen zich kunnen vinden in de gemaakte afspraken.

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Testimonials

Hieronder lees je de verhalen van een aantal van mijn cliënten.

Anoniem

Langs deze weg wil ik je hartelijk danken voor je geduld en begeleiding tijdens het mediationtraject. Het heeft mij richting gegeven in mijn zoektocht naar herstel tijdens een moeilijke en ongrijpbare periode in mijn leven. Mede dankzij jouw adviezen en doortastendheid is het mij, met ondersteuning van mijn coach, gelukt om op eigen kracht de…

Anoniem

Al vond ik een mediationtraject spannend en wist niet wat ik kon verwachten, Maya heeft mij gerust kunnen stellen waar dat nodig was. Ze stelde meelevende en kritische vragen waar ik soms even met m’n neus op de feiten werd gedrukt, maar wat veel verheldering gaf. Ze was onbevooroordeelt, rationeel én tegelijkertijd een warme persoonlijkheid…

Anoniem

Maya is een deskundige mediator en heeft kennis van verschillende gebieden die ze gericht kan inzetten gedurende gesprekken. Verder is Maya een flexibel en open persoon. Ze durft de kritische vragen te stellen om verder te komen in het proces. Het was prettig om met Maya samen te werken.

Wilma

Ik heb de gesprekken bij jou in eerste instantie als zeer zwaar ervaren, maar door jou rustige uitstraling en de juiste vraagstelling aan beide partijen werd alles kalmer en helderder. Ik kan nu weer gaan opbouwen. Dank je wel voor je betrokkenheid en openheid.

Plan een intakegesprek

Mediation is in 90% van de arbeidsconflicten zinvol. Natuurlijk kost het mediationtraject ook geld, maar deze kosten zijn niet te vergelijken met de impact van bijvoorbeeld een langdurig ziekteverzuim, advocaatkosten of ontslagvergoedingen. Daarom is het verstandig om op tijd aan de bel te trekken en voor mediation te kiezen.

Heb je te maken met een conflict binnen het bedrijf? Als onafhankelijke mediator help ik om tot een goede oplossing te komen. Neem daarom gerust contact op om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen.

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Maya-Mediation-Mediation-Prediation

Prediation®

Bij Prediation® gaat het over voorkomen dat je in de toekomst mediation nodig hebt. Prediation® is een methode waarbij je met een nieuwe samenwerkingspartner (of werknemer) uitgebreid het gesprek aangaat en meningen over te verwachten scenario`s bespreekt en afspreekt hoe je daar mee om wilt gaan. Dit leidt tot een gedeelde visie en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van jullie onderlinge samenwerking. Bovendien voorkom je zo conflicten omdat meningen toch uiteen blijken te liggen.