Interculturele mediation

Van strijd via belangen naar een oplossing voor alle partijen

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Wat is interculturele mediation?

Bij mediation werken de betrokken partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke derde partij, zelf aan een oplossing. Er komt geen rechter bij kijken en er wordt niks gerechtelijk afgedwongen. Beide partijen beloven vooraf actief mee te doen. En de samen overeengekomen oplossing wordt aan het eind van het traject in een overeenkomst beschreven en vervolgens door alle partijen ondertekend. De beide partijen hebben en houden dus gedurende het hele proces zelf de controle.

Interculturele mediation is een vorm van conflictoplossing voor problemen die zijn ontstaan door cultuurverschillen. Dit kunnen conflicten zijn tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling maar ook bijvoorbeeld met een leverancier of klant. Ik help je als mediator de communicatie tussen beide partijen te herstellen.

Als mediator leg ik geen beslissing op, maar help ik vooral om tot de kern van het probleem te komen. Ik begeleid de gesprekken en help de betrokken partijen om zelf na te denken over een geschikte oplossing die rekening houdt met de belangen van beide partijen.

Wist je dat één op de vier ziekmeldingen het gevolg is van een conflict op de werkvloer? Dat kost je als organisatie niet alleen geld, maar ook veel tijd. Daarnaast zorgt het voor veel frustratie en stress. Mediation kan helpen om tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Wanneer kies je interculturele mediation?

Interculturele mediation is toepasbaar in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer er een geschil is ontstaan door verschil in taal, cultuur of gewoonte. Binnen een organisatie waar mensen met verschillende culturele achtergronden werken, kan het gebeuren dat iemand met de ene cultuur de normen en waarden van de ander niet goed begrijpt. Dit onbegrip kan tot ergernis leiden en steeds verder escaleren. Interculturele mediation biedt hier uitkomst.

Mijn rol als interculturele mediator

Vanwege mijn eigen migratieachtergrond weet ik als geen ander hoe het is om je weg te vinden in een nieuwe cultuur. Hierdoor kan ik me goed inleven in de verschillende partijen die zijn betrokken bij een intercultureel conflict.

Doordat ik ben geboren en opgegroeid in Oost-Europa (Bulgarije) ben ik zeer bekend met de cultuur en gewoontes in dit gebied. Hierdoor ben ik dé persoon om te helpen bij samenwerkingsverbanden met Oost-Europese partijen. Als neutrale derde partij begeleid ik het gesprek tussen beide samenwerkingspartners en help ik om de belangen van alle betrokken partijen op tafel te krijgen.

Onbewust kunnen culturele verschillen tot conflicten leiden. Wat binnen de ene cultuur normaal is, kan iemand met een andere cultuur beledigen. Daarom is het noodzakelijk om je te verdiepen in de cultuur van de mensen met wie je samenwerkt. Alleen door de normen, waarden en belangen van de ander te kennen, kun je diegene écht begrijpen. Door met de ander in gesprek te gaan, leer je de ander beter te begrijpen en leg je de basis voor betere interculturele communicatie en dus betere samenwerking.

Die gesprekken begeleid ik op zo`n manier dat de partijen elkaars standpunt gaan zien en begrijpen waardoor begrip voor elkaar reacties ontstaat. Vanuit dat begrip werken we naar een oplossing zodat beide partijen stappen kunnen zetten naar de toekomst.

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Testimonials

Hieronder lees je de verhalen van een aantal van mijn cliënten.

Anoniem

Langs deze weg wil ik je hartelijk danken voor je geduld en begeleiding tijdens het mediationtraject. Het heeft mij richting gegeven in mijn zoektocht naar herstel tijdens een moeilijke en ongrijpbare periode in mijn leven. Mede dankzij jouw adviezen en doortastendheid is het mij, met ondersteuning van mijn coach, gelukt om op eigen kracht de…

Anoniem

Al vond ik een mediationtraject spannend en wist niet wat ik kon verwachten, Maya heeft mij gerust kunnen stellen waar dat nodig was. Ze stelde meelevende en kritische vragen waar ik soms even met m’n neus op de feiten werd gedrukt, maar wat veel verheldering gaf. Ze was onbevooroordeelt, rationeel én tegelijkertijd een warme persoonlijkheid…

Anoniem

Maya is een deskundige mediator en heeft kennis van verschillende gebieden die ze gericht kan inzetten gedurende gesprekken. Verder is Maya een flexibel en open persoon. Ze durft de kritische vragen te stellen om verder te komen in het proces. Het was prettig om met Maya samen te werken.

Wilma

Ik heb de gesprekken bij jou in eerste instantie als zeer zwaar ervaren, maar door jou rustige uitstraling en de juiste vraagstelling aan beide partijen werd alles kalmer en helderder. Ik kan nu weer gaan opbouwen. Dank je wel voor je betrokkenheid en openheid.

Plan een intakegesprek

Mediation is in 90% van de arbeidsconflicten zinvol. Natuurlijk kost het mediationtraject ook geld, maar deze kosten zijn niet te vergelijken met de impact van bijvoorbeeld een langdurig ziekteverzuim, advocaatkosten of ontslagvergoedingen. Daarom is het verstandig om op tijd aan de bel te trekken en voor mediation te kiezen.

Heb je binnen je bedrijf te maken met een conflict met als bron cultuurverschillen? Als onafhankelijke mediator help ik om tot een goede oplossing te komen. Neem daarom gerust contact op om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen.

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Maya-Mediation-Mediation-Prediation

Prediation®

Bij Prediation® gaat het over voorkomen dat je in de toekomst mediation nodig hebt. Prediation® is een methode waarbij je met een nieuwe samenwerkingspartner (of werknemer) uitgebreid het gesprek aangaat en meningen over te verwachten scenario`s bespreekt en afspreekt hoe je daar mee om wilt gaan. Dit leidt tot een gedeelde visie en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van jullie onderlinge samenwerking. Bovendien voorkom je zo conflicten omdat meningen toch uiteen blijken te liggen.