Teammediation

Van strijd via belangen naar een oplossing voor alle partijen

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Wat is teammediation?

Bij mediation werken de betrokken partijen, onder begeleiding van een onafhankelijke derde partij, zelf aan een oplossing. Er komt geen rechter bij kijken en er wordt niks gerechtelijk afgedwongen. Alle partijen beloven vooraf actief mee te doen. En de samen overeengekomen oplossing wordt aan het eind van het traject in een overeenkomst beschreven en vervolgens door alle deelnemers ondertekend. De partijen hebben en houden dus gedurende het hele proces zelf de controle.

Teammediation is een vorm van conflictoplossing voor problemen binnen een team. Als mediator help ik de communicatie tussen de teamleden te herstellen en hen te begeleiden naar een door iedereen gedragen werkwijze.

In die rol leg ik geen beslissing op, maar help ik vooral om tot de kern van het probleem te komen. Ik begeleid de gesprekken en help de betrokken partijen om zelf na te denken over een geschikte oplossing die rekening houdt met de belangen van alle partijen.

Als de sfeer binnen een team ernstig is aangetast daalt niet alleen de effectiviteit van dat team, maar ook dat van de teams eromheen. De negatieve sfeer verspreidt zich snel en beïnvloedt zo de sfeer en productiviteit in je hele organisatie. In zo`n situatie is er meer voor nodig om het conflict op te lossen: teammediation.

Wanneer kies je voor teammediation?

Teammediation is toepasbaar in verschillende situaties. Bijvoorbeeld wanneer de samenstelling van het team verandert (een nieuwe collega of een collega die leidinggevende wordt). Of wanneer teams worden samengevoegd bij bijvoorbeeld een fusie en er conflict ontstaat door afwijkende werkprocessen of verschillende normen en waarden. Teammediation is toepasbaar in alle (dreigende) conflicten in teams waarbij (verstoorde) communicatie een belangrijke rol speelt.

Mijn rol als teammediator

Met teammediation zorgen we dat de doelen, normen en waarden van de verschillende teamleden op tafel komen. Als neutrale derde partij begeleid ik de gesprekken tussen de teamleden. Hierdoor kunnen teamleden hun kijk op de situatie op een rustige manier uiten, zonder dat er ruzie ontstaat.

Als mediator help ik de teamleden om helderheid te creëren en een traject uit te stippelen waardoor samenwerking weer mogelijk wordt. Dat er een betere samenwerking nodig is, dat is voor iedereen duidelijk. De condities die voorafgaan aan een goede samenwerking stemmen we samen af.

Tijdens een teammediationtraject help ik teams om wederzijds begrip en respect voor elkaar te ontwikkelen. Ook help ik teamleden met het aanleren van samenwerkings- en communicatiemethodes, zodat het team in de toekomst zo effectief mogelijk kan opereren. Samen gaan we op zoek naar een manier van samenwerken waar iedereen zich in kan vinden.

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Testimonials

Hieronder lees je de verhalen van een aantal van mijn cliënten.

Anoniem

Vanaf het eerste intake gesprek tot de mailwisseling, het telefonisch contact en het daadwerkelijke mediation gesprek aan toe was Maya heel neutraal in haar opstelling en to the point qua uitleg m.b.t. wat er verwacht werd van beide partijen. Dankzij haar professionele begeleiding, maar tevens haar zeer menselijke benadering richting beide partijen, is het mediation…

Anoniem

Langs deze weg wil ik je hartelijk danken voor je geduld en begeleiding tijdens het mediationtraject. Het heeft mij richting gegeven in mijn zoektocht naar herstel tijdens een moeilijke en ongrijpbare periode in mijn leven. Mede dankzij jouw adviezen en doortastendheid is het mij, met ondersteuning van mijn coach, gelukt om op eigen kracht de…

Anoniem

Al vond ik een mediationtraject spannend en wist niet wat ik kon verwachten, Maya heeft mij gerust kunnen stellen waar dat nodig was. Ze stelde meelevende en kritische vragen waar ik soms even met m’n neus op de feiten werd gedrukt, maar wat veel verheldering gaf. Ze was onbevooroordeelt, rationeel én tegelijkertijd een warme persoonlijkheid…

Anoniem

Maya is een deskundige mediator en heeft kennis van verschillende gebieden die ze gericht kan inzetten gedurende gesprekken. Verder is Maya een flexibel en open persoon. Ze durft de kritische vragen te stellen om verder te komen in het proces. Het was prettig om met Maya samen te werken.

Plan een intakegesprek

Mediation is bij bijna alle conflicten in teams zinvol. Natuurlijk kost het mediationtraject geld, maar deze kosten zijn niet te vergelijken met de financiële impact van effectiviteitsverlies van het team. Bovendien resulteren conflicten vaak in langdurig ziekteverzuim en/of verloop van je teamleden. Beide een kostbare aangelegenheid. Daarom is het verstandig om op tijd aan de bel te trekken en voor mediation te kiezen.

Heb je te maken met een conflict binnen je team? Als onafhankelijke mediator help ik om tot een goede oplossing te komen. Neem daarom gerust contact op om een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek in te plannen.

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Maya-Mediation-Mediation-Prediation

Prediation®

Bij Prediation® gaat het over voorkomen dat je in de toekomst mediation nodig hebt. Prediation® is een methode waarbij je met een nieuwe samenwerkingspartner (of werknemer) uitgebreid het gesprek aangaat en meningen over te verwachten scenario`s bespreekt en afspreekt hoe je daar mee om wilt gaan. Dit leidt tot een gedeelde visie en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van jullie onderlinge samenwerking. Bovendien voorkom je zo conflicten omdat meningen toch uiteen blijken te liggen.