Ervaringen Mediation bij arbeidsconflicten

Ik werk sinds 2016 als zelfstandig mediator en heb door de jaren heen heel veel gesprekken begeleidt. Hieronder zie je een greep uit de reacties die ik daarover heb ontvangen.

MfN & ADR geregistreerd mediator

Zakelijke bril én menselijke touch

Mediation voorkomt langdurig ziekteverzuim

Met mediation houd je zelf de regie over de uitkomst

Anoniem

Langs deze weg wil ik je hartelijk danken voor je geduld en begeleiding tijdens het mediationtraject. Het heeft mij richting gegeven in mijn zoektocht naar herstel tijdens een moeilijke en ongrijpbare periode in mijn leven. Mede dankzij jouw adviezen en doortastendheid is het mij, met ondersteuning van mijn coach, gelukt om op eigen kracht de draad weer op te pakken en op zoek te gaan naar een nieuw perspectief buiten de organisatie.  Een spoor 2 traject is mij en werkgever daardoor bespaard gebleven.

Nogmaals dank en het allerbeste voor de toekomst gewenst

Anoniem

Al vond ik een mediationtraject spannend en wist niet wat ik kon verwachten, Maya heeft mij gerust kunnen stellen waar dat nodig was. Ze stelde meelevende en kritische vragen waar ik soms even met m’n neus op de feiten werd gedrukt, maar wat veel verheldering gaf. Ze was onbevooroordeelt, rationeel én tegelijkertijd een warme persoonlijkheid wat ik erg prettig vond in deze, hoe dan ook, lastige periode.

Ik ben blij dat ik dit traject bij jou heb mogen doen, heel erg bedankt Maya!

Tanja

Beste mevrouw Toneva,

Ik wil u danken voor de prettige mediation.

Voor mij voelde de mediation uitermate veilig. U hebt als er als sterke gespreksleider voor gezorgd dat elke deelnemer in alle rust en met respect voor elkaar zijn verhaal kon doen.

Nogmaals mijn hartelijke dank hiervoor.

Arnold

Maya Toneva is onze mediator geweest in een ingewikkeld proces tussen werkgever en werknemer.

Maya begeleidde beide partijen met aandacht, zorgvuldigheid, respect en betrokkenheid. Maya is goed op de inhoud én op het proces; ze zorgde voor voortgang en uiteindelijk ook resultaat.

Maya’s inzet heeft er zeker aan bij gedragen dat we een oplossing vonden die voor beide partijen acceptabel is.

Wij kunnen Maya van harte aanbevelen voor uw mediation.

Paul

Maya heeft, met het doel voor ogen, goed richting gegeven aan de gesprekken. Daarbij is zij respectvol en ruimte gevend naar beide partijen, maar ook in staat om argumenten en praatjes van elkaar te scheiden en de mensen uit te dagen tot de kern te komen en de mogelijkheden en onmogelijkheden te onderkennen en wat dat betekent voor de toekomst. Maya is daarin een heel prettig mens die snel het vertrouwen van beide kanten weet te winnen.

Ik ben Maya Toneva

Ik ben Maya Toneva, van oorsprong Bulgaarse, maar sinds 1990 woon ik in Nederland. Vanuit mijn HR-achtergrond en persoonlijke ervaringen ben ik mediator geworden en help daarmee vooral (semi-)overheidsinstanties bij het oplossen van allerlei conflicten. Zodat er weer goed samengewerkt kan worden of er respectvol afscheid genomen wordt. Mijn werkwijze kenmerkt zich door een combinatie van sterk procesmatig begeleiden, scherp zijn op de kern van het verhaal en veel oog voor de menselijke kant van het conflict.

Maya-Mediation-Contact

Ik verzorg mediation bij

Maya-Mediation-Mediation-Arbeidsconflicten

Arbeidsconflicten

1 Op de 4 ziekmeldingen is het gevolg van een arbeidsconflict. Dat kost veel tijd, geld én zorgt voor veel stress. Met arbeidsmediation kun je in de meeste gevallen tot een voor alle partijen passende oplossing komen. De relatie wordt hersteld of er wordt op z`n minst respectvol afscheid van elkaar genomen. Beide partijen kunnen in ieder geval verder.

Maya-Mediation-Klavertje-groen

Conflicten in teams

Teamconflicten kunnen de werksfeer en effectiviteit van het bedrijf ernstig aantasten. Met teammediation bouw je aan wederzijds respect binnen het team, bepalen de teamleden zelf wat voor hen een oplossing is en leren ze beter communiceren. Hierdoor kunnen ze toekomstbestendig samenwerken.

Maya-Mediation-Interculturele-geschillen

Interculturele geschillen

Verschillen in taal, cultuur en gewoontes kunnen leiden tot onbegrip, misverstanden en soms zelfs conflicten. Met interculturele mediation help ik om de cultuurkloof te dichten en elkaar beter te begrijpen. Hierdoor ontstaat begrip en respect en worden werkrelaties hersteld en de communicatie genormaliseerd.

Maya-Mediation-Mediation-Prediation

Prediation®

Bij Prediation® gaat het over voorkomen dat je in de toekomst mediation nodig hebt. Prediation® is een methode waarbij je met een nieuwe samenwerkingspartner (of werknemer) uitgebreid het gesprek aangaat en meningen over te verwachten scenario`s bespreekt en afspreekt hoe je daar mee om wilt gaan. Dit leidt tot een gedeelde visie en duidelijkheid over de toegevoegde waarde van jullie onderlinge samenwerking. Bovendien voorkom je zo conflicten omdat meningen toch uiteen blijken te liggen.

Daarnaast kun je bij mij terecht voor

Intervisie voor bedrijven

Intervisie is een manier om met collega's of vakgenoten te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk met als doel het eigen en gezamenlijke functioneren te verbeteren. Met mijn intervisiebegeleiding geef ik je team de tools om zelf samen casu te analyseren en ervan te leren. Dat vergt leren hoe het werkt en samen oefenen en daar begeleid ik ze in.

Intervisie voor mediators

Als intervisiebegeleider voor mediators begeleid ik intervisiegesprekken tussen mediators die in hun vak willen groeien. In regelmatige sessies bespreken we casu waar de deelnemers in hun praktijk tegenaan zijn gelopen en trekken hier lessen uit. We analyseren de situatie en geven feedback op de gevolgde strategie. Alles met doel om te leren en het de volgende keer beter te doen.