06 21 58 78 87maya@mayamediation.nl

Diensten

Hoe werkt een mediationproces

 1. Voorgesprek
  Tijdens ons eerste (telefonisch) gesprek vertelt u over uw situatie en leg ik u uit wat mediation inhoudt en wat de rol van een mediator is. Als ik denk dat het conflict met mediation op te lossen is en u besluit mij in te schakelen, neem ik contact op met de andere partij in het conflict. Als die akkoord gaat met mediation breng ik hem of haar ook op de hoogte van mijn manier van werken (vrijwillige basis, geheimhouding, eigen regie en de rol van een mediator) en geef ik hen algemene informatie over mediation. Vervolgens gaan we over tot het opstellen van een mediation-overeenkomst.
 1. Eerste mediationgesprek
  Tijdens het eerste mediationgesprek wordt de mediation-overeenkomst doorgenomen en door alle partijen, én mijzelf, ondertekend. De partijen krijgen ook ruimte om hun verhaal te doen. Het doel is om compassie en begrip te kweken aan beide zijden voor het conflict, waardoor er weer zonder boosheid en/of verdriet met elkaar gepraat kan worden. In de regel zijn alle betrokken partijen bij de gesprekken aanwezig. In sommige gevallen zal ik een gesprek met de partijen apart inplannen, maar dit is zelden nodig.
 1. Tweede mediationgesprek
  Tijdens het tweede mediationgesprek gaan we verder met het kweken van wederzijdse compassie door het uit de wereld helpen van misverstanden. Het in het vorige gesprek ontstane begrip en een korte afkoelperiode tussen het eerste en tweede gesprek leiden er in de meeste gevallen toe dat de partijen in dit gesprek al aan een oplossing kunnen gaan werken.
 1. Eventuele vervolg mediationgesprekken
  Meestal is een conflict in 2 à 3 gesprekken van ongeveer anderhalf uur opgelost. Inhoudelijk verlopen vervolggesprekken op dezelfde manier als het tweede mediationgesprek.Het is belangrijk om te weten dat ik als mediator GEEN adviserende rol heb in de oplossing. Ik zorg ervoor dat beide partijen de rust en ruimte nemen om na te denken over wat voor hen een acceptabele oplossing is en ik begeleid de gesprekken hierover. Er kan, indien nodig, natuurlijk wel advies ingewonnen worden bij bijvoorbeeld een accountant, fiscaal adviseur of advocaat.
 1. Oplossing vastleggen
  Als er een voor beide partijen toekomstbestendige oplossing op tafel ligt, verwerk ik die in een eindovereenkomst, die vervolgens weer door beide partijen ondertekend wordt.Bij mediation is zelfbeschikking heel belangrijk en dit past ook goed in onze huidige maatschappij. Mensen willen zelf over hun lot kunnen beslissen en dat niet in handen leggen van bijvoorbeeld een rechter. Met mediation biedt u uzelf en degene met wie u een conflict heeft die mogelijkheid.

Meer weten of kennismaken? Bel of mail mij gerust via 06-21 58 78 87 of maya@mayamediation.nl.

Direct contact opnemen? Bel 06-21 58 78 87 of stuur een e-mail aan maya@mayamediation.nl. Contact

MfN Registermediator, gespecialiseerd in:
arbeidsverhoudingen, zakelijke geschillen en onderwijsgeschillen.

Maya Mediation
Copyright 2021 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations