06 21 58 78 87maya@mayamediation.nl

Interculturele mediation

Vandaag de dag bestaat de beroepsbevolking in Nederland uit mensen uit talloze verschillende landen en culturen. Hoewel dit een positieve ontwikkeling is, kunnen de verschillen in taal, cultuur en gewoontes ook leiden tot veel onbegrip, misverstanden of soms zelfs tot conflicten.

Binnen een organisatie waar mensen met verschillende culturele achtergronden, kan het gebeuren dat iemand met de ene cultuur de normen en waarden van de ander niet goed begrijpt. Dit onbegrip kan tot ergernis zorgen en steeds verder escaleren. Interculturele mediation biedt hier een uitkomst.

Hulp bij interculturele conflicten

In de multiculturele samenleving waarin we leven, komen culturele conflicten maar al te vaak voor. De eerste reactie wanneer er een conflict is, is vaak dat een werknemer zich ziek meldt. Door een conflict kan een werknemer langdurig thuis komen te zitten, wat een werkgever veel onnodige kosten oplevert. Door met elkaar in gesprek te gaan en de normen en waarden van alle partijen op tafel te krijgen, kunnen dit soort conflicten vermeden worden.

Betere interculturele communicatie

Onbewust kunnen culturele verschillen tot conflicten leiden. Wat binnen de ene cultuur normaal is, kan iemand met een andere cultuur beledigen. Daarom is het noodzakelijk om je te verdiepen in de cultuur van de mensen met wie je samenwerkt. Alleen door de normen, waarden en belangen van de ander te kennen, kun je diegene écht begrijpen. Door – al dan niet onder begeleiding van een mediator – met de ander in gesprek te gaan, leer je de ander beter te begrijpen en leg je de basis voor betere interculturele communicatie.

Begrip voor alle partijen bij interculturele mediation

Vanwege mijn eigen migratieachtergrond weet ik als geen ander hoe het is om een weg te vinden in een nieuwe cultuur. Hierdoor kan ik me goed inleven in de verschillende partijen die zijn betrokken bij een intercultureel conflict.

Doordat ik ben geboren en opgegroeid in Oost-Europa (Bulgarije) ben ik zeer bekend met de cultuur en gewoontes in dit gebied. Hierdoor ben ik dé persoon om te helpen bij samenwerkingsverbanden met Oost-Europese partijen. Als neutrale derde partij begeleid ik het gesprek tussen beide samenwerkingspartners en help ik om de belangen van alle betrokken partijen op tafel te krijgen.

Plan een intakegesprek in met een interculturele mediator

Heb je het gevoel dat de cultuurverschillen binnen het bedrijf voor problemen dreigen te zorgen? Of is er misschien al een conflict ontstaan doordat verschillende culturen met elkaar botsen? Dan is het verstandig om mediation in te zetten en de lucht te klaren. Neem contact op via 06 21 58 78 87 of maya@mayamediation.nl om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in te plannen.

Direct contact opnemen? Bel 06-21 58 78 87 of stuur een e-mail aan maya@mayamediation.nl. Contact

MfN Registermediator, gespecialiseerd in
arbeidsverhoudingen, interculturele geschillen en onderwijsgeschillen

Maya Mediation
Copyright 2023 | Deze website is gerealiseerd door Echelon Creations Echelon Creations